štvrtok 23. mája 2019

Mníchov 2019 II. - Dachau

 Seriál:
    V nedeľu 24.3. sme odlietali z Mníchova. Odlet domov sme mali o 17:15, dovtedy sme si chceli pozrieť Dachau, prvý koncentračný tábor v Nemecku z r. 1933.


      Dachau leží v druhej zóne MHD, ale keďže kvôli letisku sme si ráno kúpili denný lístok na všetky 4 zóny, vlastne sme za cestu (vlak + autobus) neplatili nič. No a čerešnička na torte, Dachau je pamätné miesto a pokiaľ si nekupujete sprievodcu alebo audio sprievodcu, je zadarmo. Takže náš nedeľný program bol vlastne celý zadarmo. 
Chodník k táboru, vpravo už vidno Jourhouse
Jourhouse - Arbeit macht frei
Jourhouse - hlavný vstup do tábora, kancelárie SS
Hlavná budova s pamätníkom
       Dachau bol pvý, vzorový koncentračný tábor v Nemecku, založený 22.3.1933 policajným riaditeľom v Mníchove - Heinrichom Himmlerom (neskôr šéf gestapa a organizátor holokaustu Židov). Pôvodne bol určený pre politických väzňov, mal kapacitu 5000 osôb.
            Z rokov 1933-1945 sa zachovali len 2 pôvodné budovy - hlavná budova a väzenie pre špeciálnych väzňov. Dva baráky, krematórium i Jourhouse boli zrekonštruované podľa dochovaných fotografií.
Hlavná budova - miesto evidencie väzňov
Hlavná budova - sprchy
Hlavná budova - maketa Dachau
Hlavná budova - múzeum
Medzinárodný pamätník - reťaze
Medzinárodný pamätník (Nandor Glid, 2007)
Medzinárodný pamätník - "Nikdy viac" v 5tich jazykoch
      V rokoch 1933-1938 tu väzni stratili identitu a slobodu, ale nehladovali, mali riad a príbor na jedenie, každý mal aspoň poličku nad posteľou pre osobné veci, mali spoločenské miestnosti a venovali sa aj hudbe. Pracovali napr. v krajčírskych dielňach, obrábali polia na farme vedľa tábora. 
Hlavná budova a pamätník
Nádvorie na nástupy, baráky, táborová cesta
      V r. 1938 sa situácia v Dachau zmenila. Do tábora začali prúdiť kňazi, mníšky, homesexuáli, nepriatelia režimu a samozrejme Židia a postupne aj iné národnosti. Kapacita sa prekračovala 6 a viacnásobne (pri oslobedení tu bolo 30 000 väzňov). Celkovo tu za 12 rokov existencie tábora bolo uväznených 200 000 väzňov a z toho 32 000 väzňov tu zomrelo. Väzni hladovali, tvrdo pracovali a umierali. 
Expozícia v baraku: Postele 1933-1938
Expozícia v baraku: Postele po r.1938
Expozícia v baraku: Spoločenská miestnosť
Expozícia v baraku: Umývarka
Expozícia v baraku: WC
Expozícia v baraku: Postele 1944-1945
      Na mnohých väzňoch sa robili lekárske pokusy s maláriou, aeronautické pokusy s kompresiou a dekompresiou, pokusy s podchladením - hypotermiou (väzňov podchladzovali v ľadovej vode alebo ich priviazali na mraze a robili pokusy s oživovaním). Telá mŕtvych spaľovali v krematóriu. Dachau ale nebol miestom hromadného vyhladzovania, splyňovali (cyklónom B ako v Auschwitzi) len preživšie obete lekárskych pokusov. 
Táborová cesta
Prázdne miesta po barákoch
Prázdne miesta po barákoch
Pietne miesto - katolícky kostol
Pietne miesto - židovská synagóga
Táborová cesta a hlavná budova
Pietne miesto - pravoslávna cerkev
Krematórium - Barák X
      Krematórium s plynovou komorou nacisti zničili počas zahladzovania stôp vo februári 1945. Dachau bol oslobodený 29.4.1945 americkými jednotkami. V tento deň bolo nasnímané video, ktoré dookola púšťajú v hlavnej budove, niekde v strede ... kopy mŕtvych, vyhladovaných ľudských pozostatkov. Strašné ... Po oslobodení vypukol v tábore masaker dozorcov. Dozorcov i kápov barákov zabíjali americkí vojaci i samotní väzni ich kameňovali. Kto si pozrie to video, ani sa nebude čudovať ... 
Krematórium - Barák X
Pamätník neznámemu väzňovi pred krematóriom
Splyňovacia miestnosť
Spaľovacie pece
Spaľovacie pece
Krematórium
Krematórium
Dezinfekčné miestnosti na šatstvo
Staré krematórim - používané pred r. 1942
Krematórium - Barák X
Pamätník neznámym obetiam ... miesto sypania popola
Plot a priekopa okolo tábora
Základy barákov ...
      Na jar 1945 vypukla v tábore epidémia týfusu, takže z oslobodených 30 000 zoslabnutých väzňov aj tak ďalších 10 000 zomrelo. Dachau sa následne do januára 1946 stal väzením pre 18 000 nemeckých vojakov a vojnových zločincov a 12 000 ruských zbehov. Neskôr tu bol utečenecký tábor.
      V r. 1965 sa bývalí väzni spojili, aby na tomto mieste vytvorili pamätník - pietne miesto, aby sa nikdy nezabudlo....

Medzi hl. budovou a väzením pre špeciálnych väzňov
Väzenie pre špeciálnych väzňov
Väzeň Georg Elser - neúspešný atentátnik na Hitlera v r. 1939
Väzenie pre špeciálnych väzňov
Väzenie pre špeciálnych väzňov
Odchádzame ...
Informačné centrum
      Prezreli sme si všetko, na stanici v Mníchove sme sa naobedovali i nakúpili posledné magnetky ... náš výlet končil :( O 17:15 sme odleteli domov a už len spomíname, aký to bol pekný víkend! Dúfame, že si Eurowings rovnakú akciu zopakuje aj v marci 2020, lebo bavorské zámky nás stále čakajú ;) 
Vlaková stanica v Dachau
Dachau

 Seriál:
                                                                                 Marta